Bình luận Blog

  1. Avatar của rosenbouer
    Hay tuyệt... Thank chủ thớt... Trước cứ ngồi add area hoài. Oải lắm
  2. Avatar của huetohoang
    đi bảo hành hoặc sửa, có thể dính lỗi ổ cứng rồi, chạy lại ăn nguyên mâm