View RSS Feed

TanNguyen88

  1. Hướng dẫn sao lưu dữ liệu Unlock iPhone bằng RedSn0w 0.9.10b8

    [QUOTE=TanNguyen88;535111]Đây là những hướng dẫn về làm thế để sao lưu các thông tin unlock iPhone của bạn bằng cách sử dụng RedSn0w sau khi mở khóa với SAM. iPhone Dev Team khuyên bạn nên làm điều này để đảm bảo tiếp tục mở khóa SIM của bạn trong tương lai.

    [COLOR=#ff0000][B]Bước 1: Tải về phiên bản mới nhất của RedSn0w từ [/B][/COLOR][URL="http://heaveniphone.com/threads/82467-iphone-dev-team-nang-cap-redsn0w-de-save-iphone-unlock-tickets.html?p=535106#post535106"]đây[/URL] ...