View RSS Feed

Chưa phân loại

Entries with no category

  1. Cảnh báo: Restore về 6.1; 6.0.1 đều dính lỗi soft DFU dù có SHSH

    Tình hình là mình thử Res con 3gs từ 6.1.2 về lại 6.0.1 hay 6.1 thì đều bị dính lỗi Soft DFU ở những phút cuối cùng. THam khảo trên mạng thì thấy cũng có nhiều bác bị dính lỗi như thế này nhưng chưa có câu trả lời chính xác. Có giả thuyết là APPLE đã khóa hoàn toàn không về được. Mình lập Topic này với hi vọng có cao nhân nào giải quyết được vấn đề này ra tay nghĩa hiệp. HIc
    Chuyên mục
    Chưa phân loại