View RSS Feed

Chưa phân loại

Entries with no category

  1. Phát hiện malware mới trên iOS

    [QUOTE=nguyen.phi66;251752]Jailbreak các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch trên website có thể khiến máy nhiễm mã độc. Giới hacker vừa tiết lộ một lỗ hổng mới trong phần mềm của Apple với các thiết bị được jailbreak bằng web. Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, lỗi này có thể bị lợi dụng để điều khiển các thiết bị như iPhone, iPad và iPod Touch từ xa.
    [CENTER][IMG]http://heaveniphone.com/signaturepics/images5/1310030122.jpg[/IMG] ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại