Đối thoại giữa anhthuyntv và linhlacless

1 Tin nhắn của khách

 1. Trung tâm Allianz
  làm chứng chỉ tiếng anh chuyên đào tạo
  làm chứng chỉ tin học cấp phép chứng
  làm chứng chỉ tiếng anh tin học
  Uy tín
  chứng chỉ tiếng anh chất lượng nhất
  chứng chỉ tin học Hà Nội hiện nay
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1