Đối thoại giữa kaybi6 và hienlatui

2 Tin nhắn của khách

  1. mình ít onl yh lắm bạn cứ nói rõ mình giúp cho
  2. Cứu e vs bác oy
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2