Đối thoại giữa kenvin1511 và mynhoc

2 Tin nhắn của khách

  1. bạn nói gì mình không hiểu
  2. bạn ơi mình đang cần thank bạn thank mình 1 cái được k?
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2