Đối thoại giữa .::Lucky_day::. và jag

1 Tin nhắn của khách

  1. Bạn ơi, IP của mình bị lỗi giống hệt của bạn. Bạn đã sửa được chưa? Nếu có cách nào chỉ giúp mình với nhé
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1