Đối thoại giữa jony96 và luckystar12315

2 Tin nhắn của khách

  1. FW 3x thì mình làm đưỢc chứ fw 5x chưa làm baO giỜ nên chưa biết. Chắc bạn chỉ cần pts chO thanh status bar trOng suỐt là đưỢc hOặc dùng theme cũng đưỢc nhé
  2. lucky biết cho làm trong suốt statusbar fw 5.0.1 ip4 hok ? biết thì giúp mik nhé Y!H k4u2_kut3_9x@yahoo.com tks luckky
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2