Đối thoại giữa notkzzz và hynken.cz

1 Tin nhắn của khách

  1. tụi nó ban nick rồi xóa topic. Giờ có lập lại topic cũng bị tụi nó xóa thôi. Tụi nó vơ vét lắm.
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1