Đối thoại giữa Tùngku.smile và mr_green

2 Tin nhắn của khách

  1. vâng hôm qua e cũng nghe kể, tiếc thế căn bản tại con bồ của e lâu lâu mới đc ra ngoài 1 lần
  2. k đi tăng 2 tiếc qá. vui nhất cái tăng 2
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2