Đối thoại giữa tamniem8385 và Cường Steve

4 Tin nhắn của khách

  1. cám ơn bạn nhiều mình đang làm theo cách của bạn có gì mình pm
  2. Không có gì đâu có gì pm yh king_master1010 tui giúp được thì tui giúp
  3. cám ơn bạn mình làm xem thế nao.1 lần nữa chân thành cám ơn bạn
  4. Khi bạn copy về thì bạn nhấn Ctrl A rồi cắn giữa trên thanh bbcode đó bạn nếu chưa được căn giữa thì bạn xem lại cái dòng ở trên hình ảnh và ở dưới hình ảnh xem coi dòng chữ đó xuống dòng hay chưa hoặc bạn click vào cái hình rôì chọn căn giữa
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 4 của 4