Đối thoại giữa mizu1402 và Pig Booo

4 Tin nhắn của khách

  1. 100k nha bạn
  2. nhiu ban??
  3. mình add có phí nha bạn
  4. pig ơi add dùm minh đi nha,năn nĩ ban đó
    c2506519a1cd2e6dae574b9c7fccf8b16eb9453d
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 4 của 4