Đối thoại giữa YoYo[T] và thaiminhapp

2 Tin nhắn của khách

  1. yh của mình ở trên nick HiP ấy,có mục yahoo đó:
    missyouforever31@yahoo.com
  2. Yoyo có thể cho mình xin nick hay số phone để liên lạc ko?
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2