Đối thoại giữa bimatrienganh và qtrungx1@gmail.com

1 Tin nhắn của khách

  1. ban oi? iphone 4s lock may la dung sim ghep dung ko ban?
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1