Đối thoại giữa scorpion8800 và chém gió

3 Tin nhắn của khách

  1. ẩto chém chết mẹ mày giờ.đồ chó chết
  2. đồ con lơn.địt kon mẹ mày.đồ đạo đức giả
  3. Mày đúng là đồ vô văn hóa. Không biết bố mẹ mày ăn cái gì mà lại đẻ ra 1 thằng vừa mất dạy, vừa ngu như mày. Loại như mày về học thêm mấy khóa rồi lên đây anh nói chuyện.
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 3 của 3