Đối thoại giữa KhanhSaker và Hamster[N]

2 Tin nhắn của khách

  1. đã sửa, sorry
  2. cho size ảnh chữ ký nhỏ lại nhé bạn.thân
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 2 của 2