View RSS Feed

Lê Văn Tâm

Phân biệt iPhone 5s

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi aTuZim878 Xem bài viết
Của bạn thuộc Asia Pacific nhé:
iPhone 5s Model
Number
UMTS/HSPA+
DC-HSDPA
CDMA
EV-DO
LTE Bands
(4G)
GSM/North America A1533 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz None 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25
CDMA/Verizon A1533 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz 800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25
CDMA/China A1533 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz 800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz None
CDMA/US/Japan A1453 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz 800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26
UK/Europe A1457 850, 900, 1900, 2100 MHz None 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20
China A1528 850, 900, 1900, 2100 MHz None None
Asia Pacific A1530 850, 900, 1900, 2100 MHz None FDD-LTE (1, 2, 3, 5, 7, 8, 20); TD-LTE (38, 39, 40)
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận