View RSS Feed

a2tanhtuan

Chia sẻ kinh nhiệm tăng tốc cho IP 3g FW 4x . Và cài game center cho 3g

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi zezo1028z Xem bài viết
Mình tham gia forum cũng được 1 thơi gian ngắn và cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của toàn thể anh em trên HIP . Nhưng vì mình là mem mới nên kiến thức cũng hạn hẹp nên không giúp gì được mọi người nhiều . Mình viết bài này cũng vì muốn chia sẻ ít kiến thức nghèo nàn về IP cho tất cả anh em HIP . Có gì mong mọi người chỉ bảo thêm .
Vì mình dùng IP 3g nên ram free của máy mình rất thấp thế nên mình luôn tìm cách và sưu tầm những cách tăng tốc cho IP 3g đặc biệt là FW 4.2.1 . Sau 1 thời gian test tất cả các cách mình đã tổng hợp được 1 cách mình cho là có vẻ ổn hơn cả cho những ai đang dùng IP 3g như mình .
1 ) Xóa hiệu ứng của icon trên SpringBoard giảm giật , lag khi chuyển trang
Dùng ifunbox tìm đến đường dẫn /System/Library/CoreServices/SpringBoard.app.
Xóa các file sau :
-FolderShadowBottom.png
-FolderShadowBottomNotch.png
-FolderShadowTop.png
-FolderShadowTopNotch.png
-Spotlight-full.png
-Spotlight-keyboard.png
-SwitcherShadowTop.png
-WallpaperGradientLandscapeBottomT.png
-WallpaperGradientLandscapeTopT.png
-WallpaperGradientPortraitBottomT.png
-WallpaperGradientPortraitTopT.png
-WallpaperIconDockShadow.png
-WallpaperIconDockShadowT.png
-WallpaperIconShadow.png
-WallpaperIconShadowT.png
-SBBadgeBGMask.png
-SBDockMask.png
-SBDockMask-72.png
-SwitcherIconShadow.png
2) Xóa các LaunchDaemons không cần thiết
Dùng ifunbox tìm đến đường dẫn /System/Library/LaunchDaemons
Xóa các file sau :
com.apple.DumpPanic.plist
com.apple.ReportCrash.xxxxxx (xxxx là tên mặc định của các file này)
com.apple.DumpBasebandCrash.plist
com.apple.CrashHouseKeeping.plist
com.apple.aslmanager.plist
com.apple.syslogd.plist
com.apple.powerlog.plist
com.apple.stackshot.server.plist
com.apple.psctl.plist
com.apple.apsd.tcpdump.en0.plist
com.apple.apsd.tcpdump.pdp_ip0.plist
com.apple.chud.chum.plist
com.apple.chud.pilotfish.plist
com.apple.dataaccess.dataaccessd.plist
com.apple.AOSNotification.plis
com.apple.MobileInternetSharing.plist
com.apple.scrod.plist
3 ) Dùng zToggle để Disable Multitasking và homescreen wallpaper
Vào cydia seach zToggle đẻ cài nha .
4 ) Thay đổi và tối ưu trong Settings
Settings -> General -> Home Button > Spotlight Search ( Đánh đấu Contacts thôi )
Settings > Safari > Fraud Warning ( chọn off )
Settings : Notifications chọn off , vào Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data chọn off.
Settings -> General -> Location Services: chọn Off.
4 ) Xóa các ngôn ngữ không cần thiết
Download langpack.zip về máy tính và giải nén thành file langpack.sh, sử dụng ifunbox_en.zip copy file langpack.sh vào đường dẫn: /var/mobile/
Mở Cydia -> Manage -> Sources -> Edit -> Add : http://heaveniphone.com/cydia/
Search vài cài đặt MobileTerminal IOS4 . Mở Mobile Terminal và thực hiện các lệnh sau :
Nhập : su
Nhấn phím: return (Phím thực hiện enter)
Gõ password: alpine
Nhấn phím: return
Gõ lệnh : chmod 755 langpack.sh
Nhấn phím: return
Gõ lệnh tiếp theo : ./langpack.sh
Nhấn phím:: return
Nhận được thông báo đợi trong giây lát để file script đưa ra thông báo kế tiếp:
Delete : Albanian – y or n ?
Có 2 cách lựa chọn :
a. Nếu muốn xóa ngôn ngữ Albanian này, nhấn phím y, nhận được thông báo sau :
Albanian will be delete
b. Ngược lại, nếu muốn giữ ngôn ngữ Albanian , nhấn phím n, nhận được thông báo sau :
Albanian will be kepts

Chương trình chọn các languages được thực hiện tương tự với các ngôn ngữ khác.
Sau khi thực hiện thao tác chọn xong, đến đoạn thông báo :
Delete bar.lproj – y or n ?
Ngầm định chon n
Kế tiếp , chương trình sẽ hỏi một lần cuối có chắc chắn xóa các ngôn ngữ này không :
Are you sure you want to delete to the languages listed ? y or n:
Nếu muốn xóa các ngôn ngữ đã chọn ở trên, chọn y, nếu không , làm lại từ đầu chọn n.

* Kiểm tra các ngôn ngữ được sử dụng còn lại sau khi xóa, vào Settings > General > International > language. Ngôn ngữ ngầm định không thể xóa được là tiếng Anh (English) cho dù chọn all tất cả. ( cái này lười viết nên copy bài viết của bác homlee bên tinhte ^^! )
Vậy là xong rùi đó đây là hình ảnh minh họa trên con IP 3g của mình


( Đây là free ram trung bình của mình trước khi free bằng SBsetting )

( Đây là sau khi free ram )

Hướng dẫn cài đặt game center

1 ) Mở Cydia search GC Patcher - iPhone 3G cài vô máy .
2 ) Dùng pcsuite copy file Game Center~iphone.app theo đường dẫn /private/var/stash/Applications ( nhớ set 755 nha )
3 ) Coppy 1 trong những file N82AP.plist trong thư mục GC 3G-v5 4.2.1 vào đường dẫn /system/libary/CoreServices/SpringBoard.app/
4 ) Copy file com.apple.gamed.plist vào đường dẫn /System/Libary/LaunchDeamons/
5 ) Copy file gamed vào đường dẫn /usr/libexec/ directory ( Set 755 )
Ok rùi đó . Reboot máy và tận hưởng nào .
Ps : Lưu ý cách này chỉ dùng cho frimware 4.2.1 .Mod đổi lại tên bài viết hộ mình với .
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận