View RSS Feed

TanNguyen88

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu Unlock iPhone bằng RedSn0w 0.9.10b8

Bầu chọn cho bài này
Gửi bởi ngày 23-04-2012 lúc 07:10 AM (728 Lần đọc)
[QUOTE=TanNguyen88;535111]Đây là những hướng dẫn về làm thế để sao lưu các thông tin unlock iPhone của bạn bằng cách sử dụng RedSn0w sau khi mở khóa với SAM. iPhone Dev Team khuyên bạn nên làm điều này để đảm bảo tiếp tục mở khóa SIM của bạn trong tương lai.

[COLOR=#ff0000][B]Bước 1: Tải về phiên bản mới nhất của RedSn0w từ [/B][/COLOR][URL="http://heaveniphone.com/threads/82467-iphone-dev-team-nang-cap-redsn0w-de-save-iphone-unlock-tickets.html?p=535106#post535106"]đây[/URL]

[CENTER][IMG]http://heaveniphone.com/signaturepics/images7/1335138806.jpg[/IMG]
[/CENTER]

[COLOR=#ff0000][B]Bước 2 : Kích chuột vào file 2 lần để Extract nó

Bước 3 : Khởi động Redsnow sau khi bạn đã Extract nó

Bước 4 : [/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]Chọn Extras từ menu chính[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B].[/B][/COLOR]

[CENTER][IMG]http://heaveniphone.com/signaturepics/images7/1335139044.jpg[/IMG]
[/CENTER]

[COLOR=#ff0000][B]Bước 5 : Chọn "Even More" [/B][/COLOR]

[CENTER][IMG]http://heaveniphone.com/signaturepics/images7/1335139080.jpg[/IMG]
[/CENTER]

[B][COLOR=#ff0000]Bước 6 : Chọn "Backup"[/COLOR][/B]

[CENTER][IMG]http://heaveniphone.com/signaturepics/images7/1335139113.jpg[/IMG]
[/CENTER]

[COLOR=#ff0000][B]Bước 7 : [/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]Đảm bảo đường dẫn của bạn để sao lưu là / var / root / Library / Lockdown, kết nối iPhone của bạn vào máy tính qua cổng USB, và nhấn OK[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B].[/B][/COLOR]

[CENTER][IMG]http://heaveniphone.com/signaturepics/images7/1335139141.jpg[/IMG]
[/CENTER]

[COLOR=#0000FF]** Nếu bạn nhận được một tin nhắn sao lưu không thành công, bạn sẽ cần phải mở Cydia và cài đặt gói afc2add từ phần hệ thống.

[/COLOR][CENTER][IMG]http://heaveniphone.com/signaturepics/images7/1335139199.jpg[/IMG]
[/CENTER]

[COLOR=#ff0000][B]Bước 8 : [/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]Thư mục Lockdown của bạn bây giờ sẽ được lưu vào thư mục RedSn0w[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B].[/B][/COLOR]

[CENTER][IMG]http://heaveniphone.com/signaturepics/images7/1335139226.jpg[/IMG]
[/CENTER]

[COLOR=#ff0000][B]Bước 9 : [/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]Sao chép nó đến 1 nơi nào an toàn!

Bước 10 : Như vậy bạn đã thành công. Xin chúc mừng.[/B][/COLOR]

[RIGHT]TanNguyen88 (Heaven iPhone)
[/RIGHT]
[/QUOTE]

Bình luận