Yêu cầu mật khẩu mới

Nếu bạn quên tên truy cập hoặc mật khẩu, bạn có thể yêu cầu Heaven iPhone để gởi email thông báo cho bạn.
Cách thực hiện:

Xin điền địa chỉ email bạn đã đăng ký vào ô bên dưới. Heaven iPhone sẽ gởi thông tin hướng dẫn tới email này để giúp bạn tìm lại thông tin.

Chú ý: Nếu bạn không nhận được email vui lòng kiểm tra trong mục spam,.. nếu vẫn không nhận được email vui lòng gởi mail đến admin@heaveniphone.com để được kiểm tra kích hoạt tài khoản