Yêu cầu mật khẩu mới

Nếu bạn quên tên truy cập hoặc mật khẩu, bạn có thể yêu cầu Heaven iPhone để gởi email thông báo cho bạn.

Nếu bạn không nhận được email kích hoạt mật khẩu mới vui lòng gởi email đến admin@heaveniphone.com

Cách thực hiện:

Xin điền địa chỉ email bạn đã đăng ký vào ô bên dưới. Heaven iPhone sẽ gởi thông tin hướng dẫn tới email này để giúp bạn tìm lại thông tin.