Tab Content
 • sachhanoinet's Avatar
  05-07-2014, 12:04 AM
  Doanh thu khác liên quan đến hoạt động đăng kiểm như: Đào tạo đăng kiểm viên, phát hành Tạp chí Đăng kiểm, cấp phôi tem và sổ theo mẫu thống nhất cho...
 • sachhanoinet's Avatar
  05-07-2014, 12:03 AM
  Doanh thu của Cục Đăng kiểm Việt Nam bao gồm doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính, trong đó: a) Doanh thu từ...
 • sachhanoinet's Avatar
  05-07-2014, 12:02 AM
  Những trường hợp đặc biệt do thiên tai hoặc do nguyên nhân bất khả kháng gây thiệt hại nghiêm trọng, Cục Đăng kiểm Việt Nam không thể tự khắc phục...
 • sachhanoinet's Avatar
  05-07-2014, 12:01 AM
  Tổn thất về tài sản là tài sản bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng, kém, mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, tồn kho ứ đọng trong kiểm kê định...
 • sachhanoinet's Avatar
  05-07-2014, 12:01 AM
  Cục Đăng kiểm Việt Nam phải tổ chức kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất để xác định số lượng tài sản (tài sản cố định và đầu tư dài hạn, tài sản lưu động...
 • sachhanoinet's Avatar
  05-07-2014, 12:00 AM
  Riêng trường hợp tài sản cố định mới đầu tư do không mang lại hiệu quả kinh tế theo như phương án phê duyệt ban đầu, Cục Đăng kiểm Việt Nam không có...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:59 PM
  sachhanoinet posted a visitor message on abc12o2's profile
  Những tài sản trực tiếp phục vụ cho hoạt động cung ứng dịch vụ công ích của Cục Đăng kiểm Việt Nam (nhà xưởng, máy móc, thiết bị kiểm tra, thử...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:57 PM
  Những vấn đề không nêu trong Thông tư liên tịch này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:55 PM
  Khi thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính hàng năm, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính có quyền yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn thực hành...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:53 PM
  Việc thẩm định được thực hiện trên cơ sở Biên bản kiểm tra báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc và của Cơ quan Cục Đăng kiểm Việt Nam; rà...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:52 PM
  Nội dung thẩm định bao gồm: Tình hình quản lý và sử dụng vốn, tài sản (tăng, giảm tài sản cố định, nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn quỹ khác);...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:51 PM
  a) Nội dung kiểm tra báo cáo tài chính năm: - Nội dung kiểm tra gồm: Tình hình quản lý và sử dụng vốn, tài sản (tăng, giảm tài sản cố định, nguồn...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:49 PM
  Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm tổ chức bột rửa bát nhập khẩu kiểm tra Báo cáo tài chính năm đối với các đơn vị trực thuộc (trừ Cơ quan Cục...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:48 PM
  <font color="#000000"><span style="font-family: verdana">Các báo cáo ở điểm a khoản 2 Điều này Cục Đăng kiểm Việt Nam phải gửi cho Bộ Giao thông vận...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:46 PM
  Báo cáo tài chính quý, năm (theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và được bổ sung mẫu Biểu ...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:45 PM
  Cuối kỳ kế toán quý, năm, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải lập, trình bày và gửi các báo cáo tài chính và báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật....
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:44 PM
  Kế hoạch tài chính trên được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Bộ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam phải hoàn thành việc giao kế...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:43 PM
  Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ Giao thông vận tải sẽ giao kế hoạch tài chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam theo Phụ...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:43 PM
  Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trong năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ của năm tiếp theo Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:42 PM
  Số dư Quỹ dự phòng tài chính đến thời điểm 31/12/2013 được bổ sung vào Quỹ Đầu tư phát triển của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 6. Việc trích lập và sử...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:42 PM
  a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của Cục Đăng kiểm Việt Nam; b) Chi cho các hoạt động phúc lợi của tập thể người lao động...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:41 PM
  Quỹ đầu tư phát triển được dùng để đầu tư hình thành tài sản cố định, bổ sung vốn Nhà nước tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và được quản lý, sử dụng,...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:37 PM
  + Doanh thu và thu nhập khác tăng so với kế hoạch, trong đó doanh thu cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đăng kiểm được Bộ Giao thông vận tải giao...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 11:36 PM
  Lợi nhuận thực hiện của Cục Đăng kiểm Việt Nam sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 10:31 PM
  Cục Đăng kiểm Việt Nam phải quản lý chặt chẽ các khoản chi phí để giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận bằng các biện pháp quản lý sau đây: 1. Xây...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 10:31 PM
  Chi phí khác, gồm: chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố định (gồm cả giá trị còn lại của tài sản cố định khi thanh lý, nhượng bán); tài sản thiếu...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 10:28 PM
  Chi phí bằng tiền khác theo quy định, gồm: Các khoản thuế tài nguyên, thuế đất, thuế môn bài, …; tiền thuê đất; trợ cấp thôi việc, mất việc cho người...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 10:28 PM
  Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, bán thành phẩm, dịch vụ mua ngoài (tính theo mức tiêu hao thực tế và giá gốc thực tế), chi phí phân bổ...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 10:27 PM
  Những trường hợp đặc biệt do thiên tai hoặc do nguyên nhân bất khả kháng gây thiệt hại nghiêm trọng, Cục Đăng kiểm Việt Nam không thể tự khắc phục...
 • sachhanoinet's Avatar
  04-07-2014, 10:27 PM
  Riêng trường hợp tài sản cố định mới đầu tư do không mang lại hiệu quả kinh tế theo như phương án phê duyệt ban đầu, Cục Đăng kiểm Việt Nam không có...
Xem thêm thông tin >>>
Về quankyo

Thông tin cơ bản

Về quankyo
Location:
Hà Lội

Chữ ký


Kyo Shop - 0968.26.9559 - Unlock code iPhone, sim ghép, phụ kiện Apple rẻ nhất Hà Nội

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
348
Số bài viết mỗi ngày
0,31
Total Thanks
Total Thanks
241
 • 176
Thông tin chung
Hoạt động cuối
Hôm nay 10:01 AM
Tham gia ngày
19-06-2011

1 Bạn bè

 1. sachhanoinet sachhanoinet đang ẩn

  Junior Member

  sachhanoinet
Đang hiển thị từ 1 đến 1 của tất cả 1