Cho em hỏi với cái FW custom của em đã hiện ra cydia vậy đã JB chưa ạ.Trong khi em cũng chưa dùng JB.Mà em muốn hỏi JBU cho IÓS 5.1.1 giờ có chưa hả mọi người.Thấy diễn đàn toàn ghi ko áp dụng cho FW custom nên em chưa dám sử dụng.Nếu JBU được thì dùng tool nào hả mọi người