300k là sướng lắm đó bạn..tớ bản SRF pháp..mất 1,5tr ...300k con kêu..đổi máy cho tớ đi