nâng lên BB ipad là 6.15 r hạ BB xuống 5.13 là ok bạn ạ