Bạn tính cài lại hết hay tn? Nếu cài lại hoàn toàn thì dùng đĩa hoặc tạo bộ cài trên usb rồi reinstall lại luôn khỏi cần pass