Mình sơ ý xoá toàn bộ file trong sms ring rồi.Ai đang dùng 5.1.1 giúp mình gởi lại toàn bộ file đó cho mình.System/Library/Audio/UISounds nằm trong mục này nè.
xin vui lòng mail dvtrung@gmail.com

Xem các chủ đề tương tự: