Mình dùng iphone 4, ios 6.0.1 đã jb, mình cần giúp những cách thay đổi thanh sóng logo nhà mạng hay thanh trượt.

Xem các chủ đề tương tự: