Quote Nguyên văn bởi anime.dollar Xem bài viết
là sao bác bỏ vô rồi làm gì nữa
Đường dẫn đấy là nơi chứa những app mình vừa tải trên itunes về, vào itools rồi sync app qua đường dẫn đấy