anh em nào gặp rồi giúp em với.em cài trên win7 32 bit thì ok nhưng cài trên win7 64bit thì mở tool báo lổi.anh em nào gặp rồi giúp em với.thanks to all

Xem các chủ đề tương tự: