Máy mình iphone5 lock softbank. Đang xài heicard ok
Mình muốn sử dụng chức năng chuyển cuộc gọi mà vô Setting->Phone ko thấy call forward đâu hết. Bạn nào biết cách fix giúp mình với. Cảm ơn nhiều

Xem các chủ đề tương tự: