2.000 game chắc chơi cả chục cục pin mới hết nổi quá! choáng thiệt! mình chỉ dám download game cr@ck và asyn thôi! chứ bỏ tiền mua game thấy hơi phí...game Free vẫn có game hay mà!