không biết có pro nào share bộ theme music app của ios 6 để dùng trên ios 5 đc ko
iphone 4 5.1.1

Xem các chủ đề tương tự: