Tình hình là mình mún làm trong suốt bàn phím nhắn tin, bỏ cái khung đen đen để có thể nhìn thấy ảnh nền ở dưới, ngày trc có dùng colorkeyboar nhưng nó bị đụng app nào ý. mình remove đi rùi. bạn nào bít đường dẫn thay truc tiếp vào hệ thống thì chỉ mình với nhá. thank

Xem các chủ đề tương tự: