minh xài ip4 chạy 5.1.1 mấy bua giò xài wifi binh thuong tư vài hồm nay máy vẫn bắt wifi dc hiện cột sống nhung co khi vaò web lúc dc lúc ko mặc du wifi van bat bình thương

Xem các chủ đề tương tự: