Hi, các bác có thể kiểm tra giùm mình con iPhone 7 này nha (Full Information)!

* MODEL: MN9Y2LL
* S/N: F4GT2HVYHG7K
* IMEI: 355322084748515

Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!