Hóng lâu quá không có tin mới về game này,chủ thớt cho tí thuốc đi