Cho mình hỏi cách tạo đường dẫn để mình có thể làm giống như ipa.heaveniphone.com, tức là mình có 1 host, rồi có đường dẫn đến link này, mình muốn truy cập vô link đó thì sẽ tự động download về máy và install giống như install một app bình thường ( máy đã jailbreak) Ai biết chỉ mình xin cám ơn

Xem các chủ đề tương tự: