Em lỡ tay tạo mấy cái Bookmark từ Safari ra Homescreen.
Bây giờ em xóa xong, Respring lại thì nó lại xuất hiện.
Có cách nào xóa chúng luôn không mọi người.

Xem các chủ đề tương tự: