Bác chủ hay bác nào có cấu hình mới share e với, cái này hết hạn mất rồi