Không sử dụng bootcam thì làm như sau
- Tạo 1 phân vùng định dạng Fat trên ổ cứng máy macbook
- Cho bộ cài cắm vào máy tính mac
- khởi động lại máy và ấn phím Alt/Option
- Khi ổ usb hoặc DVD boot hiện lên chọn boot windows
- Việc sau đó làm như cài win bình thường
Tải Bootcamp driver về và cài vào là ok
Chúc thành công