cái này ios5 dùng đc ko vậy bạn
dù gì cũng thank bạn nhiều