như tiêu đề máy mình hư flash phải thay cặp cứ mỗi lần hết pin tắt nguồn là phải reboot lại, nhưng chỉ reboot lại khi máy về màn hình menu mới reboot được, còn ở màn hình bị treo cáp itunes thì không chạy được chương trình Iphone activator. bro nào biết cách chỉ mình với, mình cảm ơn

Xem các chủ đề tương tự: