Các bạn nào biết cách fix lỗi *101#, 3g, danh bạ, sms... cho Iphone 4S Verizon unlock bằng SAM chỉ mình với

Xem các chủ đề tương tự: