ta là mem mới, nhưng down xong cái setup DHBC ta sẽ rời