ông này bán giá linh kiện trên trời ko à,up cho bác cái nè