mình có máy ip4 7.1.2 làm như hướng dẫn nhưng được 1 nửa nó bảo pangu stopworking là sao vậy mọi ng