Ai giúp mình với.mình có dow bản pangu v1.3.1 như hướng dẫn nhưng khi dow về cắm vào ip thì nó cứ bắt cập nhật pangu nhưng ấn vào thì nó lại ra phần của bản jaibreak mới nhất cho 9.3.3 tiếng anh.ai có bản nào chuẩn mà hiện giờ jaibreak đc cho 9.0.2 6s chia sẻ cho mình với