Bác nào giúp em với , em tải ảnh về dùng lockify pro nhưng đây là ảnh ip6 ko vừa khung ipad air

Xem các chủ đề tương tự: