Cho em hỏi luôn khung của trượt để mở khoá có size bao nhiêu

Xem các chủ đề tương tự: